สร้างโมเดลบ้าน SUBIM ด้วยคำสั่งพื้นฐาน หากินได้จริง 13 ตอน