ขั้นตอนการเรียนรู้ SketchUp สำหรับมือใหม่

Step 1 พื้นฐาน SketchUp

การเรียนพื้นฐาน SketchUp Zero to Hero 88 ตอน เจาะลึกทุกคำสั่งสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน SketchUp เพื่อเขียน โมเดล 3 มิติ

Step 2 พื้นฐาน Layout (สามาถข้ามไป Step 3 ได้)

การเรียนพื้นฐาน Layout Zero to Hero 88 ตอน เจาะลึกทุกคำสั่งสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Layout เพื่อเขียนแบบ 2มิติ ขออนุญาติก่อสร้าง

Step 3 ทริคและเทคนิคต่างๆ

เรียนรู้ ทริคและเทคนิคต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มความสามารถในขึ้นโมเดล 3 มิติ และลดระยะเวลาในการทำงาน 43 ตอน

Step 4 SketchUp BIM

เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพ พร้อมใช้งาน Extension เสริมต่างๆบนโปรแกรม SketchUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงในกระบวนการ BIM มากกว่า 80 ตอน